Loading
Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi giúp khách hàng luôn vững tin và chủ động đối với các chính sách thuế, hỗ trợ khách hàng quản lý thuế rõ ràng, minh bạch và phù hợp chuẩn mực đạo đức.

Tư vấn báo giá
  • Chia sẻ qua viber bài: Dịch vụ tư vấn thuế
  • Chia sẻ qua reddit bài:Dịch vụ tư vấn thuế

Mô tả chi tiết

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi đề xuất các giải pháp hiệu quả:

• Phân tích hoạt động kinh doanh, ưu tiên giải quyết vấn đề dựa trên các rủi ro hiện hữu
• Xem xét hiện trạng thuế của doanh nghiệp nhằm xác định mức độ tuân thủ nghĩa vụ thuế, cũng như phát hiện nghĩa vụ thuế và tài sản thuế
• Nghiên cứu các quy định và hướng dẫn liên quan để đề xuất giải pháp thực tiễn dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng của chúng tôi
• Hướng dẫn doanh nghiệp xuyên suốt quá trình thực hiện nhằm đảm bảo giải pháp triển khai hiệu quả, cũng như đặt nền tảng lợi ích và giảm rủi ro trong tương lai


• Giải trình cấu trúc thuế trước các yêu cầu từ cơ quan thuế
• Cập nhật những quy định, chính sách thuế mới nhất đến khách hàng
• Hỗ trợ đăng ký giấy phép, giấy phép thứ cấp, giấy phép lao động, thị thực và các văn bản pháp quy khác. Ngoài ra, một đội ngũ nhân viên chuyên biệt sẽ được thiết lập nhằm đảm nhiệm các chức năng theo yêu cầu khách hàng trong các trường hợp khủng hoảng về quản lý, tuyển dụng, đào tạo và chuyển giao nhân viên.

dịch vụ liên quan

Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp

Chúng tôi giúp các công ty chủ động khám phá tiềm năng phát triển của họ. Đây là Cam kết Thương Hiệu của chúng tôi, đồng thời là Cam kết đối với khách hàng.

Dịch vụ khác

Với mục tiêu chú trọng vào hoạt động kinh doanh của khách hàng, chúng tôi cung cấp trọn gói dịch vụ triển khai phầm mềm, dịch vụ tính lương và dịch vụ thuế bao gồm nhập dữ liệu, lập báo cáo tài chính hàng tháng và tờ khai thuế hàng tháng theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ của chúng tôi có thể giúp củng cố doanh nghiệp và đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ đem lại cho bạn những kết quả xác nhận chuyên nghiệp với những ý kiến chuyên sâu sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển.