Loading
Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp

Chúng tôi giúp các công ty chủ động khám phá tiềm năng phát triển của họ. Đây là Cam kết Thương Hiệu của chúng tôi, đồng thời là Cam kết đối với khách hàng.

Tư vấn báo giá
 • Chia sẻ qua viber bài: Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp
 • Chia sẻ qua reddit bài:Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp

Mô tả chi tiết

Chúng tôi giúp các công ty chủ động khám phá tiềm năng phát triển của họ. Đây là Cam kết Thương Hiệu của chúng tôi, đồng thời là Cam kết đối với khách hàng.

 • Chúng tôi luôn nhận thức điều gì quan trọng với khách hàng và trân trọng điều đó
 • Dịch vụ linh hoạt và nhanh chóng
 • Đưa ra giải pháp thiết thực giúp khách hàng cải thiện và phát triển hơn nữa
 • Đội ngũ hợp tác với tư duy dịch vụ đem lại trải nghiệm khác biệt cho khách hàng
 • Hành Trình Khách hàng của AIIA bao gồm các bước cơ bản từ lúc bắt đầu dịch vụ, cung cấp dịch vụ, hoàn tất dịch vụ và phát triển các mối quan hệ lâu dài.

Chúng tôi luôn cố gắng phát triển dựa trên Cam kết Thương Hiệu và Cam kết Khách hàng thông qua đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn hướng về giá trị của công ty.

Dịch vụ kế toán

 • Kế toán theo luật định
 • Báo cáo lập theo quy định hiện hành
 • Soát xét báo cáo tài chính và thông tin tài chính
 • Tổng hợp thông tin tài chính

Dịch vụ tư vấn thuế

 • Tư vấn thuế & giao dịch mua bán sáp nhập DN
 • Hỗ trợ xin giấy phép
 • Rà soát đặc biệt về thuế
 • Tư vấn Thuế về mô hình kinh doanh và các loại giao dịch
 • Quản lý tuân thủ thuế
 • Soát xét thuế định kỳ

Dịch vụ tư vấn

 • Tư vấn giao dịch
 • Định giá
 • Tư vấn quản trị rủi ro kinh doanh
 • Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ khác

 • Dịch vụ tính lương, thuế thu nhập cá nhân
 • Dịch vụ tìm kiếm hoặc cho thuê nhân sự làm việc tại doanh nghiệp
 • Dịch vụ báo cáo thông tin tài chính và phi tài chính
 • Dịch vụ hỗ trợ thiết lập quy trình kinh doanh, chính sách nội bộ
 • Tư vấn về phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (“ERP”) và phần mềm kế toán tài chính
 • Dịch vụ soát xét và cải thiện hệ thống kế toán
 • Báo cáo quản trị và phân tích

dịch vụ liên quan

Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi giúp khách hàng luôn vững tin và chủ động đối với các chính sách thuế, hỗ trợ khách hàng quản lý thuế rõ ràng, minh bạch và phù hợp chuẩn mực đạo đức.