Loading
Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ của chúng tôi có thể giúp củng cố doanh nghiệp và đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ đem lại cho bạn những kết quả xác nhận chuyên nghiệp với những ý kiến chuyên sâu sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển.

Tư vấn báo giá
  • Chia sẻ qua viber bài: Dịch vụ kế toán
  • Chia sẻ qua reddit bài:Dịch vụ kế toán

Mô tả chi tiết

Tại công ty, chúng tôi không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ kiểm toán. Với sự quan tâm sâu sắc và am hiểu tường tận thị trường trong nước và khu vực, sự hiểu biết và hỗ trợ của Chủ phần hùn, Giám đốc và trưởng phòng sẽ giúp doanh nghiệp đạt được thành công.

Chúng tôi tin rằng vấn đề quan trọng tối cao nhất là tăng giá trị kiểm toán. Thật vậy, văn hóa đặc trưng của công ty và yêu cầu của khách hàng luôn thách thức chúng tôi làm sao đem lại góc nhìn mới khách quan cho hoạt động kinh doanh của khách hàng. Quy trình kiểm toán của công ty giúp chúng tôi hiểu biết sâu sắc về hoạt động của khách hàng và đòi hỏi chúng tôi phải đánh giá rủi ro kinh doanh và hệ thống kiểm soát của doanh nghiệp, điều này đặt chúng tôi vào vị trí đặc biệt nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng.

Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu trong quản lý hệ thống kiểm toán. Tất cả kiểm toán viên của chúng tôi sử dụng hệ thống kiểm toán chung dựa trên phương pháp GTI Horizon. Chúng tôi tin tưởng rằng sự thành công sẽ chỉthực hiện được thông qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với đội ngũ kế toán của khách hàng và thông qua việc lập kế hoạch kiểm toán cẩn thận, chi tiết nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng vào các mục tiêu chung và lịch trình của chúng tôi.

dịch vụ liên quan

Dịch vụ khác

Với mục tiêu chú trọng vào hoạt động kinh doanh của khách hàng, chúng tôi cung cấp trọn gói dịch vụ triển khai phầm mềm, dịch vụ tính lương và dịch vụ thuế bao gồm nhập dữ liệu, lập báo cáo tài chính hàng tháng và tờ khai thuế hàng tháng theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi giúp khách hàng luôn vững tin và chủ động đối với các chính sách thuế, hỗ trợ khách hàng quản lý thuế rõ ràng, minh bạch và phù hợp chuẩn mực đạo đức.